HUDEBNÍ UKÁZKY
Kdyby se dalo srdci říci
pro soprán a komorní orchestr
(2005)